โคราชไร้ผู้ป่วย รอตรวจหาเชื้อครั้งสุดท้าย ให้มั่นใจ พร้อมผ่อนคลายมาตรการ แต่ยังเข้มงวด 5 จว.ควบคุมสูงสุด

 นครราชสีมา- วันนี้ (22 มกราคม 2564) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพร้อมแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

   โดยนายศักดิ์สิทธิ์  เปิดเผยว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้  จังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีผู้ป่วยสะสม รวม 10 ราย  รักษาหายแล้ว 7 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 3 ราย ซึ่ง ผู้ป่วยทั้ง 3 ราย อาการโดยทั่วไปดี และอยู่โรงพยาบาลเกิน 14 วันแล้ว แต่เพื่อความมั่นใจได้ให้ พักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลอีก เพื่อตรวจหาเชื้ออีกครั้งจนแน่ใจว่าไม่พบเชื้อหรือซากเชื้อในตัวผู้ป่วยอีก  หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงได้ออกประกาศผ่อนปรมมาตรการต่างๆเพื่อลดผลกระทบของผู้ประกอบการ ห้างร้านและพี่น้องประชาชน

 โดยได้ผ่อนปรนจังหวัดที่ต้องกักตัว14วันเมื่อมายังพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากเดิม 28 จังหวัด เหลือ เพียง 5 จังหวัดประกอบด้วย ชลบุรี  สมุทรสาคร ระยอง  ชลบุรี และตราด หากประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าวจะต้องมีการกักตัว 14 วัน ต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน สาธารณสุขในพื้นที่ หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที  ส่วนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ดังกล่าว จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน เพื่อพิจารณาและต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงสามารถเดินทางไปได้หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเช่นกัน  ส่วนการจักิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของประชาชน สามารถจัดกิจกรรมได้แต่ต้องมีประชาชนเข้าร่วมไม่เกิน 300 คน และต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเทศบาลในพื้นที่ทราบ หากจำนวนประชาชนเกิน 300 คน จำเป็นต้องได้รับอนุญาตความเห็นชอบจากคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด .

/////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา