โคราช เร่งติดป้ายแจ้งเตือนทางโค้ง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว หลังมีเหตุรถหลุดโค้งหลายคัน

นครราชสีมา-วันนี้ ( 3 กันยายน 2563 ) นายเสถียร ควบพิมาย นายกองค์เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประชาชนจิตอาสา และชาวบ้าน ในตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เร่งช่วยกันติดป้ายเตือนทางโค้ง บริเวณถนนสายพิมาย-รังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดผ่านไปยังตัวเมืองพิมาย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ละวันจะมีรถสัญจรผ่านไปมาจำนวนมากเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ จึงร่วมกับกลุ่มคนจิตอาสาในอำเภอพิมายและอำเภอบัวใหญ่ นำป้ายแจ้งเตือนทางโค้ง มาติดบนถนนจำนวน 10 ป้าย เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน

โดยนายยุทธนา เท้านอก ตัวแทนกลุ่มคนจิตอาสา บอกว่า ทางกลุ่มคนจิตอาสา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ และที่สัญจรเส้นทาง จึงร่วมกับเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ นำป้ายแจ้งเตือนมาติดไว้ เพราะ เป็นถนนที่คดเคี้ยว มีทางโค้งหักศอกมากกว่า 12 โค้ง จึงต้องช่วยกันประดิษฐ์ป้ายแจ้งเตือนมาติดตั้งไว้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ซึ่งในช่วงหยุดยาวหลายวัน จะมีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านเพิ่มมากขึ้น จึงต้องร่วมกันป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น

///////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา