โคราชเร่งแจกน้ำช่วยภัยแล้ง วันละกว่า 9 หมื่นลิตร ให้กับชาวบ้านโนนสูง บรรเทาความเดือดร้อนหลังขาดแคลนน้ำใช้มานานกว่า 3 เดือนแล้ว

นครราชสีมา-วันนี้ (19 เมษายน 2563) ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นางธนาพร ศิริโพธิ์คานนท์ นายกเทศบาลตำบลมะค่า พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ได้ช่วยกันแจกน้ำให้กับชาวบ้าน 5 ชุมชน 570 ครัวเรือน 4 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลมะค่า ได้ใช้อุปโภค-บริโภค หลังจากเขตเทศบาลตำบลมะค่า ขาดแคลนน้ำประปาใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธุ์ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว เนื่องจากปริมาณน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาแห้งขอดจนหมด ไม่สามารถผลิตน้ำประปาจ่ายให้ชาวบ้านได้

อีกทั้งเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะค่าไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน มีเพียงสระน้ำปิดเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ช่วงปีที่ผ่านมาฝนตกพื้นที่น้อยมาก จึงทำให้แหล่งน้ำต้นทุนมีน้อย ทางเทศบาลตำบลมะค่า จึงได้นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน บรรทุกน้ำจากสระน้ำในพื้นที่อำเภอคง และตำบลใกล้เคียง นำ น้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้ใช้อุปโภค-บริโภค เฉลี่ยวันละ 90,000 ลิตร เป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือนแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับชาวบ้าน และคาดว่า จะยังจะต้องวิ่งแจกน้ำช่วยชาวบ้านในพื้นที่ ไปจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤติแล้งนี้ไปได้

/////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา