โคราชแล้งยาวนาน น้ำผิวดินแห้ง ชาวบ้านต้องซื้อน้ำบาดาลใต้ดินใช้ ติดต่อกันนานกว่า 5 เดือนแล้ว

นครราชสีมา-วันนี้ (24 พฤษภาคม 2563) ปริมาณน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อย่างเช่น อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ในตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย พบว่า แห้งขอดจนหมด ไม่สามารถส่งน้ำให้กับชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำได้ ชาวบ้านต้องลงทุนซื้อถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร ใส่ท้ายรถกระบะ วิ่งมาซื้อน้ำจากบ่อน้ำบาดาลบ้านมะค่า ตำบลโนนไทย ที่มีอยู่เพียงแค่บ่อเดียวในตำบลเท่านั้นมาใช้อุปโภคบริโภคครัวเรือน

นายวิริยะ กฤษณสุวรรณ อายุ 46 ปี ชาวบ้านในอำเภอโนนไทย บอกว่า ต้องวิ่งซื้อน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเช่นนี้ มาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นระยะเวลานานกว่า 5 เดือนแล้ว ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะต้องขับรถวิ่งออกมาซื้อน้ำไกลกว่า 10 กิโลเมตรในแต่ละวัน ที่สำคัญ แม้ว่าจะย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ในพื้นที่ยังไม่มีฝนตกลงมาเลย จึงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและชาวนาทำให้ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค –บริโภค และใช้ในการเกษตร

/////////////////