ประกันสังคมโคราช เตรียมเปิดให้บริการรับคำร้อง ภายในที่ตั้งสำนักงาน 18 พ.ค.นี้ หลังีประชาชนร้องเรียนไม่ได้รับความสะดวก ขณะที่ผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหายแล้ว 18 ราย เหลือ 1 ราย ยังอยู่ใน รพ. แต่อาการดีขึ้น

นครราชสีมา–คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ (17 พฤษภาคม 2563) ว่า การคัดกรองประชาชนตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. – 17 พ.ค.2563 จำนวน 99,901 คน มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน 1,019 ราย เป็นรายเก่า 1,003 ราย และรายใหม่ 16 ราย ซึ่งผลตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน 999 ราย ,รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID – 19 จำนวน 19 ราย โดยรักษาหายแล้ว 18 ราย ซึ่งได้ไปกักตัวต่อที่บ้าน 17 ราย และกักตัวที่ รร.ปัญญจดารา 1 ราย แต่ยังมีที่ต้องรักษาตัวอยู่ 1 ราย ที่ รพ.โชคชัย ขณะนี้มีอาการดีขึ้น และจากการรายงานของ 32 อำเภอ ผ่านข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่า มีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รวม 60,060 ราย ได้เฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 55,408 ราย ปัจจุบันยังติดตามต่อเนื่องอีก 4,652 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาภายใต้การนำของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้คงมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) อย่างเข้มข้น เพื่อให้แนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หลัง ศบค.ได้มีคำสั่งผ่อนปรนระยะที่ 2 และจังหวัดฯ ได้ออกคำสั่งผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่าง โดยสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ตามความสมัครใจและความพร้อม อาทิ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต , การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ให้เปิดดำเนินการได้ ยกเว้นสถานบริการ ผับ บาร์ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้

ส่วนห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า คอมมูนิติ้มอลส์ ให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมได้ในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน , ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมหรือทำเล็บ ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์สิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรคหรือ การละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ้าเท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุมฯ ซึ่งพื้นที่และกิจกรรมที่เปิดดำเนินการได้ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมา-ชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. ทั้งนี้การผ่อนคลายดังกล่าว ให้ยกเว้นห้างคลังพลาซ่า ถนนอัษฎางค์ และห้างคลังพลาซ่าถนนจอมสุรางค์ยาตร ซึ่งต้องเสนอมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด19 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาก่อนเปิด เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ,สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง เริ่มเปิดการให้บริการรับคำร้อง ณ ที่ตั้งสำนักงาน ในวันพรุ่งนี้(18 พฤษภาคม 2563) หลังประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งสำนักงานตามคำสั่ง ฯ จะต้องมีมาตรการดำเนินงานเพื่อการคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด

////////////////