ชีช้ำ! ชาวนาไทยต้องซื้อน้ำทำนา
.
(11)เพจคนโคราช …ออกสำรวจ พูดคุยกับ กับชาวบ้าน 32 อำเภอ รวม 160 คน เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในปัจจุบัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และปากท้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะสะท้อนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางช่วยเหลือและแก้ไข
.
ยุพิน เพื่อนร่วมจิตร ชาวอำเภอยาง จังหวัดนครราชสีมา อายุ 60 ปี อาชีพทำนา เธอบอกกับเราว่า ทุกวันนี้ทำนานลำบากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และดูว่าจะแล้งขึ้นมากทุกๆปี อย่างปีนี้ข้าวของเธอแห้งตายไปหลายแปลง
.
ยุพิน บอกว่า ข่าวที่เก็บเกี่ยวได้ตอนนี้ต้นทุนก็สูงริบ เนื่องจากเธอต้องไปซื้อน้ำประปาจากเทศบาลมารดต้นข้าวของเธอ หากมีรัฐฐาลใหม่ก็อยากได้แหล่งน้ำ และถนนหนทางที่ไปไหนมาไหนสะดวกกว่าที่เป็นในขณะนี้