เปิดใจนักเดินทางที่มีอิสระในความคิดทางวิชาการ อ.โอ๋ ฉัตรชัย ไตรธรรม

เปิดใจนักเดินทางที่มีอิสระในความคิดทางวิชาการ อ.โอ๋ ฉัตรชัย ไตรธรรม กับเส้นทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลทางสุขภาพแบบนิวนอร์มัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ เช่น 1) วินิจฉัยโรค 2) พยากรณ์โรค และ 3) การรักษาพยาบาล รวมถึงการแพทย์ทางไกล catswatchonline.com ได้เปิดสัมภาษณ์พิเศษ ถึงแรงบันดาลใจและการเป้าหมาย ในการเป็นนวัตกรจิตสาธารณะ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบสุขภาพของไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยร่วมกับ รพช. รพท. รพศ. รพ.มหาวิทยาลัย ฯลฯ​โดยเริ่มพัฒนาต้นแบบที่ รพ.ราชบุรี