เปิดไข ปริศนา เทคนิคการเคาะใบหน้า โปรหนุ่ย ตอบโจทย์ ในตอนที่ 5 ย้ำว่าเหมือนง่าย แต่ ต้องหมั่นฝึกซ้อม และไล่ตามจุด เอาตามความถนัด และ วิเคาะห์ใบหน้าว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนตรงไหน เพื่อจะได้ช่วย ให้ใบหน้าได้ ออกกำลังกาย มากน้อย เพราะแต่ละคน พฤติกรรมในชีวิตของคน ยิ้ม เคี้ยวอาหาร พูด ร้อง ต่างกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องหมั่นดููใบหน้า วิเคราะห์ให้ได้ และหมั่นฝึกและนวด เคาะ สลับกันไปมา คลิปนี้โปร หนุ่ย ขอให้ยิงยาว โชว์สเต็ป เปิด ใจ ให้ครบ จริงๆ