สวนน้าชาติ (พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ) และ ศ.สารสนเทศน์ ลิปตพัลลภ ที่พักริมทางลำตะคลอง จ.นครราชสีมา ถือว่าเป็นเรสทแอเรียแห่งแรกของประเทศไทย ตามนโนบายส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ เป็นสถานที่พักผ่อนระหว่างเดินทาง มีสวนสาธารณ มีห้องน้ำ มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสู่อีสาน “ลำตะคลอง” คือ ประตูสู่อีสาน ตามคำนิยามของน้าชาติ วันที่ขยายถนนมิตรภาพเป็นสี่เลน บอกว่า
“ที่นี้เป็นฮวงจุ้ยที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ มีภูเขา มีน้ำ”
อันเป็นที่มาของสวนน้าชาติ ซึ่งจัดสร้างในสมัยรัฐมนตรีคมนาคม ชื่อ “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”

สำเริง รักษ์สูงเนิน กับประสบการณ์ 20 ปี ที่ผูกพัน และเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงบนถนนมิตรภาพ เล่าว่า สวนน้ำชาติจะมีคนแวะพักระหว่างเดินทางตลอด ยิ่งวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเยอะมาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาชมวิว มาเข้าห้องน้ำ มาถ่ายรูป เรียกว่ามีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาตลอด
วันนี้ แมวเหมียวพาเที่ยว พามาสัมผัสสวนน้ำชาติ มาขอพรน้าชาติ (ตามคำบอกเล่าของคนโคราข) อดีตนายกฯโคราชที่เปลี่ยนสนามรบ เป็นสนามการค้า ผู้นำความเจริญมาสู่อีสาน…
Jaophoto#siam 360