พรรคชาติพัฒนา No Problem
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ธงชัย ลืออดุลย์ เขต1 นครราชสีมา 
อำเภอเมือง 3 ตำบล