ฐิติวัจน์’ หนุนบัตรเลือกตั้งมีโลโก้พรรค-เลขผู้สมัคร

พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้บัตรเลือกตั้งพิมพ์หมายเลขผู้สมัคร ชื่อพรรคและโลโก้พรรค ว่าความคิดส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องดี ที่กกต.เป็นตัวอย่างขององค์กรอิสระรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชน การมีโลโก้พรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้ง และการติดป้ายหาเสียงแบบเดิม เป็นเรื่องที่สังคมไทยคุ้นชิน ชาวบ้านเข้าใจง่ายกว่า ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ร่วมกับพรรคตามภาคต่างๆ ส่วนใหญ่ชาวบ้านยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเลือกตั้งใหม่ และการคิดคะเเนนที่เปลี่ยนมาใช้แบบกาบัตรใบเดียว เราจึงต้องดูความพร้อมของประชาชนผู้ใช้สิทธิ เป็นความเร่งด่วนอันดับแรกอยากให้กกต.ช่วยประชาสัมพันธ์ทำเรื่องที่เข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย สร้างบรรยากาศของการเลือกตั้งให้คึกคัก ตื่นตัว เอื้อต่อการเลือกตั้งที่โปร่งใส สร้างการตื่นรู้ในหมู่ประชาชนเพื่อขจัดพวกที่จ้องซื้อสิทธิขายเสียงอีกทางหนึ่ง
“ผมเชื่อว่าการหาเสียงรอบนี้จะเข้มข้น อยากให้การเมืองไทย มุ่งที่จะทำงานให้ประเทศชาติ และ ช่วยเหลือประชาชน พรรคชาติพัฒนาเป็นมิตรกับทุกพรรค รักษาบรรยากาศความปรองดอง คลายความตึงเครียดจากสภาพการเมืองที่ผ่านมา ขอเรียกร้องให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ การมุ่งทำลายฝ่ายตรงข้ามมันหมดยุคไปแล้ว ในวันเลือกตั้ง ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะมอบคะแนนให้ใคร” พล.อ.ฐิติวัจน์ กล่าว