ณเดโช ตันต้นตระกูล ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร  เขต 18 หมายเลข 10 
เชิญพี่น้องออกมาเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 นี้