หนึ่งในนโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ คือ การสร้าง#การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มา #เชื่อมไทย #เชื่อมโลก เปิดประตูการท่องเที่ยวสู่ภายใต้ด้วยกัน

เราใส่ใจทุกคนเพราะเราเป็น #พรรคของคนทุกรุ่น #คนรุ่นใหม่ #คนรุ่นใหญ่ #เกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสน #เลือกตั้ง62 #ประชาธิปัตย์ #แก้จนสร้างคนสร้างชาติ #ประชาชนเป็นใหญ่ #ประชาธิปไตยสุจริต #ประชาธิปัตย์ #DemocratTH #สสของประชาชน #เรวัตอารีรอบ #ประชาธิปัตย์ภูเก็ต#DemocratHKT

ผลิตโดยนายเรวัต อารีรอบ ๑๗/๓๒ ม.๒ ตำบล ราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้

เผยแพร่ซ้ำโดย ศูนย์ประสานงานการเลือกพรรคประชาธิปัตย์เขต1 189 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 จำนวน 1 ชุดตามวันเวลาที่ปรากฏที่ส่งมาในครั้งนี้