วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดนครนายก   
มาทำความรู้จักกับ  รัชฏะ สมรทินกร พรรคชาติพัฒนา 
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครนายก