วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดนครนายก
มาทำความรู้จักกับ รัชฏะ สมรทินกร พรรคชาติพัฒนา
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครนายก