สิ่งประดิษฐ์เล็กๆให้อะไรกับประเทศได้มากกว่าที่เห็น โดย เดชา ศกุนตนาคลาภ ผู้สมัครสส.เขต1จังหวัดชลบุรี หมายเลข2 อธิบายถึงทางเลือกที่ดีกว่าของผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่