จับเข่าพูดคุย กับ
อดีตผู้ว่า ธงชัย ลืออดุลย์ หลังเลือกตั้ง 2562