ครัวหลวงพ่อ เติมเต็มตู้ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลกุดจิก พิสูจน์ อาหารกล่อง กับอาหารแห้ง การแบ่งปันของน้ำใจ
จากศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน

นำอาหารกลางวันมาร่วมเติม ด้วยเมนู กระเพรา และ พะโล้ ไม่น่าเชื่อ 5 นาที ปิดจ๊อบ ยังมีผู้ที่ต้องการ อาหาร ปัจจัยในการต่อสู้โควิด 19 ด้วยความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ หยุดงานมา สอง สามเดือน ทำให้ ไม่มีเงินในการซื้อ ของ หรืออาหาร การประหยัด ใช้เงิน ทำให้ ตู้ปันน้ำใจ ของเทศบาลตำบลกุดจิก ตอบโจทย์ จนเติมไม่ทันจริงๆ แนวคิด ของ นายกเทศมนตรี ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ เทศบาลตำบลกุดจิก