ครัวหลวงพ่อ เติมเต็มตู้ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลกุดจิก พิสูจน์ อาหารกล่อง กับอาหารแห้ง การแบ่งปันของน้ำใจ
จากศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน

นำอาหารกลางวันมาร่วมเติม ด้วยเมนู กระเพรา และ พะโล้ ไม่น่าเชื่อ 5 นาที ปิดจ๊อบ ยังมีผู้ที่ต้องการ อาหาร ปัจจัยในการต่อสู้โควิด 19 ด้วยความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ หยุดงานมา สอง สามเดือน ทำให้ ไม่มีเงินในการซื้อ ของ หรืออาหาร การประหยัด ใช้เงิน ทำให้ ตู้ปันน้ำใจ ของเทศบาลตำบลกุดจิก ตอบโจทย์ จนเติมไม่ทันจริงๆ แนวคิด ของ นายกเทศมนตรี ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ เทศบาลตำบลกุดจิก

"ครัวหลวงพ่อ" เติมเต็ม ตู้ปันน้ำใจ" เทศบาลตำบลกุดจิก จ.นครราชสีมา
"ครัวหลวงพ่อ" เติมเต็ม ตู้ปันน้ำใจ" เทศบาลตำบลกุดจิก จ.นครราชสีมา
"ครัวหลวงพ่อ" เติมเต็ม ตู้ปันน้ำใจ" เทศบาลตำบลกุดจิก จ.นครราชสีมา
"ครัวหลวงพ่อ" เติมเต็ม ตู้ปันน้ำใจ" เทศบาลตำบลกุดจิก จ.นครราชสีมา
"ครัวหลวงพ่อ" เติมเต็ม ตู้ปันน้ำใจ" เทศบาลตำบลกุดจิก จ.นครราชสีมา