กธจ.โคราช ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกคลอง และสอดส่องโครงการรัฐ ป้องกันการทุจริต หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

นครราชสีมา-วันนี้(12 กันยายน 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา , ผู้แทนจากหน่วยงานตรวจสอบ ประกอบด้วย ปปช., ปปท., สตง. และ DSI เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนปิดงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งที่ประชุมฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 โครงการ จากแผนการสอดส่องทั้งหมด 34 โครงการ ครอบคลุมหลายอำเภอ อาทิ โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ อ.ปากช่อง, สีคิ้ว, ขามสะแกแสง, พระทองคำ, โนนไทย, โนนสูง, ห้วยแถลง, คง, สีดา, เสิงสาง, ปังธงชัย, วังน้ำเขียว และอำเภอโชคชัย นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง อีกหลายพื้นที่

โดยผลการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า หรือสอดส่องโครงการขุดลอกอ่างหนองละหอก หมู่ที่ 5 บ้านหัวอ่าง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 7,370,000 บาท ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 178,608 ลูกบาศก์เมตร มีโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบนั้น นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการมีความก้าวหน้าไปกว่า 93% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำ เป็น 251,200 ลูกบาศก์เมตร มีแหล่งน้ำสำรองของหมู่บ้านยามขาดแคลนสำหรับอุปโภค-บริโภคและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อีกทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในพื้นที่ เป็นศูนย์รวมสำหรับการจัดกิจกรรมของชุมชน ซึ่งใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,996,725 บาท

///////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ //นครราชสีมา