เปิดเหตุศาลรับคำร้องฟื้นฟูการบินไทย ติดหนี้พุ่ง 3.5 แสนล้าน มีเจ้าหนี้มากกว่า10ล้านราย

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยภายหลังศาลรับคำรับร้องขอฟื้นฟูบริษัทฯการบินไทยในวันนี้ จะก่อให้เกิดสภาวะพักการชําระหนี้ (automatic stay) ตามมาตรา 90/12 ทันที โดยมีรายงานเหตุผลที่การบินไทย ยื่นคำร้องขอมีรายละเอียด ดังนี้ บริษัทการบินไทยมีทุนจดทะเบียน 26,989 ล้านบาท หนี้สินรวม 354,494 ล้าน สินทรัพย์รวม 349,636 ล้าน มีหนี้ถึงกำหนดชำระ วันที่ 21 พ.ค.63 รวม 10,200 ล้าน

ซึ่งลูกหนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เหตุที่ศาลควรพิจารณาให้ฟื้นฟูกิจการคือ ธุรกิจการบินไทยมีพื้นฐานดี มีการประกอบธุรกิจมานาน เเละยังได้รับรางวัลต่อเนื่อง รวมทั้งมีธุรกิจอื่นช่วยสร้างรายได้ Cargo, Ground service, Catering

ปัญหาหนี้สินเกิดจากภาพรวมอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ มีการแข่งขันสูง, สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่กระทบธุรกิจการบิน ,การบินไทยปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์เพราะอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับหากไม่ได้ฟื้นฟูจะเสียหายต่อ เจ้าหนี้,ลูกหนี้ ,พนักงานเเละเศรษฐกิจของประเทศชาติ

โดยการบินไทยยังสามารถมีช่องทางการฟื้นฟู ดังนี้ 1.ต้องปรับโครงสร้างหนี้ 2.ต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร ลดต้นทุน 3.ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน 4.ปรับปรุงหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 5.ปรับปรุงการหารายได้

ปะกอบกับการยื่นคำร้องขอของการบินไทยเป็นยื่นคำร้องขอโดยสุจริต สำหรับรายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูมีการเสนอบริษัทเอิร์นแอนด์ยัง( EY)บริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาการลงทุน กับ กรรมการลูกหนี้ 6 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการการบินไทย

2.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการการบินไทย และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย 3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 4.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 5.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 6.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

โดยรายชื่อผู้ทำแผนในลำดับที่ 3–6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการบินไทย เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคำร้องของการบินไทยดังกล่าวมีรายละเอียดครบถ้วนจึงมีคำสั่งรับคำร้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ซึ่งโดยขั้นตอนตามปกติเเล้วในทางปฏิบัติ เมื่อศาลล้มละลายกลางรับคําร้องขอแล้ว จะนัดไต่สวนประมาณ 2 – 3 เดือน นับแต่วัน รับคําร้องขอ ขึ้นอยู่กับจํานวนเจ้าหนี้และภูมิลําเนาของเจ้าหนี้ เเต่ในกรณีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยดังกล่าวกลับพบว่า”มีการเเนบบัญชีเจ้าหนี้ยื่นต่อศาลจำนวนมากกว่า 10 ล้านราย”

ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการส่งหมายนัดแจ้งให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงต้องให้เวลาเเละนัดไต่สวนในวันที่ 17 ส.ค.