การรถไฟฯเปิดจอง’ตั๋ว’ช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มเติม11ธ.ค.นี้
การรถไฟฯเปิดจองตั๋วขบวนรถพิเศษเส้นทางสาย”เหนือ-อีสาน”ไป-กลับ และรถพ่วงโดยสารนั่ง/นอนปรับอากาศชั้น2และชั้น3 ในเทศกาลปีใหม่เพิ่มเติม วันที่11ธันวาคมนี้ รองรับผู้โดยสารได้เพิ่ม8,000คน พร้อมแจ้งงดเดินขบวนรถไฟนำเที่ยว29ธันวาคม2561-1มกราคม2562

9 ธ.ค.61 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการรถไฟฯ ได้เปิดให้มีการจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้า แก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟในเทศกาลปีใหม่ 2562 จนเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวน และยังคงไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการนั้น การรถไฟฯได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มเติม โดยได้พ่วงรถโดยสารเพิ่มในขบวนที่มีการวิ่งให้บริการประจำ และเปิดเดินขบวนรถพิเศษ รถนั่งชั้น 3 ไป – กลับ อีก 8 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเที่ยวไปเริ่มออกเดินรถ
ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 ธ.ค.61 และเที่ยวกลับออกเดินรถในวันที่ 1 – 2 ม.ค.62

นอกจากนี้ ในขบวนรถประจำที่ถูกจองเต็มหมดไปแล้วนั้น การรถไฟฯ ยังได้นำรถนั่ง/นอน ปรับอากาศชั้น 2 , รถนั่ง/นอนพัดลม ชั้น2 , รถนั่งชั้น 2 และรถชั้น 3 มาพ่วงเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถประจำในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62 เพิ่มด้วย

นายวรวุฒิ กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้กำหนดเปิดจำหน่ายตั๋วขบวนรถที่เปิดเดินพิเศษ และตู้รถที่นำมาพ่วงเพิ่มในขบวนรถปกติ ให้แก่ผู้ประชาชนที่ต้องการเดินทาง ในวันที่ 11 ธ.ค.61 โดยเปิดจำหน่ายพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การดำเนินแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงปีใหม่ ด้วยการจัดเดินขบวนรถพิเศษ และพ่วงรถโดยสารเพิ่มเข้ากับขบวนรถปกตินั้น จะสามารถรองรับการเดินทางผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มอีกประมาณ 8,000 คนต่อวัน หรือรองรับการเดินทางของผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน

ขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรถไฟฯ ขอแจ้งงดเดินขบวนรถนำเที่ยว กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ , กรุงเทพ – น้ำตกไทรโยค และ กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันที่ 29 , 30 และ 31 ธ.ค.61 และวันที่ 1 ม.ค.62 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/129946050353608/posts/2439879792693544/