ข่าวดี! ลูกบ้านการเคหะฯ รับสิทธิต่อเวลา 3 มาตรการช่วยเหลือจากเหตุโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 65

การเคหะแห่งชาติ ขยายเวลา 3 มาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ถึง 31 ธ.ค. 65 จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของประชาชน ช่วยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม ดังนี้
1.มาตรการดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ
กรณีผ่อนชำระกับการเคหะแห่งชาติ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ระยะเวลาผ่อน 30 ปี สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มเปราะบาง
– กรณีสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (คบส.) รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.5%
2.มาตรการลดราคาขายพิเศษ (Special Price) โครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ทำสัญญา
3.มาตรการบ้านเช่าราคาพิเศษ ใน 88 โครงการ อาทิ ค่าเช่าราคาพิเศษปีแรกเริ่มต้นที่
999 – 1,200 บ./เดือน (รวมค่าส่วนกลาง) โดยการเคหะแห่งชาติจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า – ประปา ให้
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615/ สำนักงานเคหะนครหลวง/ สำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศ