“จนท.กกต.” ติด “โควิด-19” พบ ทำงานที่บ้าน เข้า สนง. สัปดาห์ละครั้ง สั่ง กักตัว ผู้สัมผัสใกล้ชิด 14 วัน พ่นยาฆ่าเชื้อทันที ชี้ ยังไม่รู้ติดจากใคร

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า เมื่อ24 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานกกต.ได้ แจ้งผู้บริหารว่า พบพนักงานของสำนักงาน กกต.กลางติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่นิติกร สำนักวินิจฉัยและคดี ซึ่งติดขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ ( Work from home) ที่อาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กทม. ซึ่งได้มีการประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นนทบุรีแล้ว

จากการสอบสวนประวัติพบว่า เป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ ไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสำนักงาน กกต. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาบริเวณพื้นที่เสี่ยง แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำทราบ เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันเพื่อตรวจดูอาการโดยสำนักงาน กกต.จะได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักวินิจฉัยและคดี ในวันนี้เมื่อเวลา 13.30 น. ที่บริเวณโต๊ะทำงาน และพื้นที่โดยรอบทันที

นอกจากนั้น จะดำเนินการคัดกรองพนักงานของสำนักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงาน กกต. และสั่งให้ตรวจหาเชื้อและกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าว แม้จะปฎิบัติงานที่บ้าน แต่ก็จะเดินทางเข้ามาที่สำนักงาน กกต.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือในวันอังคาร ทางสำนักงานกำลังตรวจสอบว่า พนักงานคนดังกล่าวใกล้ชิดใครบ้าง เบื้องต้นยังไม่รู้ว่าไปติดมาจากใคร