พระบาทสมเด็จพระจักรพรรดินะรุฮิโตะ เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติวันนี้ (1 พ.ค.) โดยทรงประกอบพิธีขึ้นสู่บัลลังก์ที่ห้องมัตสึโนะมะ ภายในพระราชวังกรุงโตเกียว ต่อหน้าคณะรัฐมนตรี

พระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของญี่ปุ่นทรงมีพระราชดำรัสว่า ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความจริงจังและจะแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความทุ่มเทและการอุทิศตนต่อปวงชนเช่นเดียวกับพระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ที่ทรงสละราชสมบัติวานนี้ (30 เม.ย.)

เมื่อมองย้อนไป พบว่าพระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะทรงงานอย่างหนักมากว่า 30 ปี ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ทั้งยังทรงวิงวอนให้โลกนี้เกิดความสงบและให้ประชาชนมีสันติ และพระองค์ยังทรงแบ่งปันทั้งความสุขและความเศร้าของพสกนิกรเสมอมา” พระราชดำรัสของพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของญี่ปุ่น

ทรงสัญญาจะอยู่เคียงข้างประชาชน

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสัญลักษณ์ของชาติและในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาวญี่ปุ่น จะคำนึงถึงและยืนหยัดข้างเคียงประชาชนเสมอ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ชาวญี่ปุ่นมีความสุขและขอให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและขอให้โลกนี้มีสันติ”

ด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ กล่าวคำแถลงในฐานะตัวแทนของประชาชนว่า ประชานชาวญี่ปุ่นรู้สึกยินดีอย่างสุดซึ้งที่จักรพรรดิพระองค์ใหม่ทรงขึ้นครองราชย์ และรัฐบาลจะพยายามทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสันติ

เข้าสู่รัชสมัยเรวะ

การขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจักรพรรดินะรุฮิโตะ ยังมาพร้อมกับการนับศักราชใหม่ ซึ่งรัชสมัยนี้จะใช้ชื่อยุคว่า ยุคเรวะ ซึ่งแปลว่ายุคสมัยแห่งโชคดีและสันติ

การนับศักราชตามการขึ้นครองราชย์ของพระจักรพรรดิเป็นธรรมเนียมที่ญี่ปุ่นยึดถือมาอย่างยาวนาน แต่ประเพณีนี้ที่จริงแล้ว มีที่มาจากราชสำนักจีน และเคยแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก แต่ทุกวันนี้ประเทศในแถบดังกล่าวเปลี่ยนการปกครองไปหมดแล้ว เหลือเพียงญี่ปุ่นชาติเดียวที่ยังใช้วิธีนับศักราชแบบดั้งเดิม 

ด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ กล่าวคำแถลงในฐานะตัวแทนของประชาชนว่า ประชานชาวญี่ปุ่นรู้สึกยินดีอย่างสุดซึ้งที่จักรพรรดิพระองค์ใหม่ทรงขึ้นครองราชย์ และรัฐบาลจะพยายามทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสันติ

 

ขอบคุณข้อมูล :The Guardian

ภาพ :AFP