จิตอาสา นนทบุรี จัดโครงการ”ร่วมใจอาสาพัฒนาตามรอยพ่อ”
วันนี้ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๓๐ น.

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ “ร่วมใจ อาสาพัฒนาตามรอยพ่อ” โดย นายวิรัตน์ เธียรพจีกุล นายอำเภอไทรน้อย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ กำนัน สารวัต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมกิจกรรม พร้อมปลูกต้นไม้ตามริมคลอง ฯ สถานที ณ วัดปลายคลองขุนศรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี