ชาวอยุธยา-สุพรรณบุรีร่วมกิจกรรม”รักษ์บวร รักษ์ศีล5”ใน#โครงการธรรมยาตราปีที่7#เส้นทางพระผู้ปราบมาร

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รอง ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่าโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 “รักษ์บวร รักศีล 5” ร่วมกับสถานศึกษาและประชาชนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าบำรุงวัดในชุมชน ได้แก่ วัดตรีพาราสีมาเขต จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสองพี่น้อง วัดใหม่พิบูลย์ผล จ.สุพรรณบุรี โดยมีเยาชนเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำต้นแบบศีลธรรมจากโรงเรียนวัดสองพี่น้อง โรงเรียนบางลี่วิทยาคม โรงวัดทองประดิษฐ์ โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ และชาวบ้านในชุมชนกว่า 400 คน ร่วมพิธี

โดยช่วงบ่ายที่วัดใหม่นพรัตน์ และวัดไผ่โรงวัว คณะพระธรรมยาตรา นักเรียนและชาวบ้านร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและทำความสะอาด ทำนุบำรุงพุทธสถานให้เรียบร้อย สวยงาม เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้พบเห็น

“สำหรับวัดสองพี่น้อง เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่ง อันเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร) ซึ่งท่านได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดสองพี่น้องเมื่อปี พ.ศ.2449 นับเป็นบุญของคณะพระธรรมยาตรารวมถึงพุทธศาสนิกชน ที่ได้ดำเนินตามแนวทางคำสอนของท่าน สำหรับกิจกรรมธรรมยาตราปีที่7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-31 ม.ค.62 ท่านสามารถสอบถามเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่เบอร์โทร.02-831-1234” พระมหานพพรกล่าว

ชาวอยุธยา-สุพรรณบุรีร่วมกิจกรรม”รักษ์บวร รักษ์ศีล5”ใน#โครงการธรรมยาตราปีที่7
ชาวอยุธยา-สุพรรณบุรีร่วมกิจกรรม”รักษ์บวร รักษ์ศีล5”ใน#โครงการธรรมยาตราปีที่7
ชาวอยุธยา-สุพรรณบุรีร่วมกิจกรรม”รักษ์บวร รักษ์ศีล5”ใน#โครงการธรรมยาตราปีที่7
ชาวอยุธยา-สุพรรณบุรีร่วมกิจกรรม”รักษ์บวร รักษ์ศีล5”ใน#โครงการธรรมยาตราปีที่7
ชาวอยุธยา-สุพรรณบุรีร่วมกิจกรรม”รักษ์บวร รักษ์ศีล5”ใน#โครงการธรรมยาตราปีที่7
ชาวอยุธยา-สุพรรณบุรีร่วมกิจกรรม”รักษ์บวร รักษ์ศีล5”ใน#โครงการธรรมยาตราปีที่7