ชาวบ้านเฮ ! ปภ.โคราชเร่งเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง หลังพบปัญหาน้ำผิวดินเริ่มแห้งขอด

นครราชสีมา-วันนี้(3 เมษายน 2562) นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอขามสะแกแสง และนายพรเชษฏ์ แสงทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ที่ 8 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนำรถเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลไปดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชน เพื่อจะได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ เนื่องจากกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ ซึ่งสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

นางปิยะฉัตร อินสว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสงขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งอำเภอ ซึ่งมีอยู่ 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน และกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากน้ำผิวดินในพื้นที่เริ่มแห้งขอด เบื้องต้นทางจังหวัดฯได้นำรถเป่าล้างบ่อบาดาลมาทำการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ส่วนการปลูกพืชฤดูแล้ง ได้ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนปลูกในช่วงนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

//////////////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา