กรอกข้อมูลอะไรบ้าง ตอนลงทะเบียนวันนี้ 18.00 . ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำรวน 5,000 บาท (เป็ยนเวลา 3 เดือน) ได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ล่าสุด ทีมงาม เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชนผู้ขอรับเงินเยียวยาจำนวน 5 พันบาทต้องกรอกในเว็บไซต์ที่จะเปิดรับสมัครตอน 18.00 น. วันนี้

ข้อมูลขั้นตอนดังกล่าว ระบุว่า ประชาชนต้องกรอกอะไรบ้าง นอกจากเลขที่บัตรประชาชน

สำหรับคุณสมบัติ

สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐาน
บัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงิน
โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี
โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ