ด่วน “นนทบุรี” ล็อคดาวน์ ห้ามปชช. ออกนอกที่พัก 5 ทุ่มถึงตี 5 มีผลทันที 31 มี.ค.

วันที่ 31 มี.ค. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

ฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน ตามเอกสารดังนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ได้ออกคำสั่งยกระดับมาตรการมาแล้วเช่นกัน โดยกำหนดให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี งดออกจากบ้าน ซึ่งตามข้อกำหนดตามพรก.ฉุกเฉิน กำหนดห้าม ผู้สูงอายุเกิน 70 ปี ออกจากบ้าน

ผู้ว่านนท์ ยัง กำหนดให้ผู้ใกล้ชิด ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ต้องดูแลและะปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโดยตรง

กำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน และงดการรวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบกิจกรรมทุกชนิด งานแต่ง งานบวช ให้งดหรือเลื่อน งานศพให้ร่วมงานเท่าที่จำเป็น