โรงพยาบาล ราชบุรี นำเสื้อกันฝน มาดัดแปลงเป็นเสื้อป้องกันเชื้อโรคและ หน้ากาก Face Shield เพื่อนำมาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

คุณหมอ อิงค์ จาก รพ.ราชบุรี ส่งภาพ ของทีมแพทย์และพยาบาลร่วมสู้โควิด 19 สู้ด้วยใจ สู้ด้วยตนเอง เสื้อกันฝน ถูกนำมาดัดแปลง พร้อมกับ หน้ากาก face shield ที่ทำกันเอง รพ.ราชบุรี เป็น โรงพยาบาล ศูนย์ที่ดูแลผู้ป่วย 7 จังหวัด ในภาคตะวันออก วันหนึ่งๆ มีคนป่วย หมุ่นเวียน มารักษา กว่า 2,000 คน