นางสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2562

นางสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 คือ พระนางทุงษะเทวี เสด็จมาเหนือหลังพญาสุบรรณ เผยคำทำนายปีนี้ : อำมาตย์มนตรีทั้งปวงจะอยู่เย็นเป็นสุข แม้จะต่อยุทธ์ด้วยปัจจามิตร ณ ที่ใดๆ ก็จะมีชัยชนะทุกเมื่อแล ด้านธัญญาหาร วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ

จุลศักราช 1381 พุทธศักราช 2562 ปีกุน เอกศก จันทรคติเป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน

สัตตะ พระธิดา เลิศนารินทร์
แห่งกบิล พรหมเมศร์ เดชไพศาล
มีหน้าที่ เชิญเศียร เวียนจักรวาล
นักขัตฤกษ์ สงกรานต์ ประจำปี

วันอาทิตย์ ขัติยะเทวี ชื่อทุงษะ
ฤทธิรุทธ์ เลิศฟ้า เวหาหน
ประทับเหนือ ครุฑราช ฤทธิ์สกล
จรดล จรดรอบ ขอบโลกา

ซ้ายถือสังข์ ขวาจักรา เป็นอาวุธ
พระยาครุฑ เป็นพาหะ ประภัสสร
นักขัตฤกษ์ สงกรานต์ วารบวร
ก็เขจร เชิญเศียร วงเวียนมา

อนุภาพ แสนยา ชัยสวัสดิ์
พาหุรัด ทัดดอก ทับทิมศรี
ศิราภรณ์ ปัทมราช เดชมณี
ภักษาหาร พฤกษี อุทุมพร

วันมหาสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2562 วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน เวลา 15 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที จันทรคติตรงกับ วันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนห้า 5 ปีกุน วันเถลิงศก ตรงกับ วันอังคารที่ 16 เมษายน เวลา 19 นาฬิกา 12 นาที 0 วินาที จันทรคติตรงกับ วันอังคาร ขึ้น 12 ค่ำ เดือนห้า 5 ปีกุน

นางสงกรานต์ทรงนามว่า “พระนางทุงษะเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช(ทับทิม) ภักษาหารอุทุมพร(ผลมะเดื่อ) หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่ง มาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะ

ปีนี้พฤหัสบดี เป็นอธิบดี บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ชี่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังสาหาร จะบริบูรณ์ เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศี เตโช (ไฟ) น้ำจะน้อย

วันอาทิตย์ ที่ 14 เป็นวันมหาสงกรานต์
วันจันทร์ ที่ 15 เป็นวันเนา
วันอังคาร ที่ 16 เป็นวันเถลิงศก

ขอบคุณข้อมูลจาก : เทพปกรณัมสากล
ขอบคุณภาพ http://www.fm91bkk.com