พล.ต.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่าสถานการณ์ของไทยยังอยู่ในระดับที่ 2 แต่เราก็ไม่ประมาทและจะมีมาตรการรับมือออกมาเป็นลำดับ

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยย้ำว่าแต่ละศูนย์ของกระทรวงต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ภาพรวมก็ยังเป็นเอกภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็ยอมรับว่าในการปฏิบัติอาจมีปัญหาอยู่บ้าง