เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 0.60 บาท ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 0.40 บาท มีผลพรุ่งนี้ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยบางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซลทุกชนิด +60 สต. ยกเว้น E85 +40 สต. ส่งผลให้ราคาเป็นดังนี้ BCP Retail Price: GSH95S =21.75/ GSH91S =21.48 / GSH E20S =20.24 / GSH E85S =18.04 / Hi Diesel B20S =18.64 / Hi Diesel S B10 =18.89 / Hi Diesel S =21.89/ Hi Premium Diesel S =26.06 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

ด้าน ปตท. (PTT Station) ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 10 มิ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 29.16, GSH95 = 21.75, E20 = 20.24, GSH91 = 21.48, E85 = 18.04, ดีเซล = 21.89, HSD-B10 = 18.89, HSD-B20 = 18.64, ดีเซลพรีเมี่ยม = 26.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร