บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาน้ำมัน มีผลพรุ่งนี้ เวลา 05.00 น.

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 0.30 บาท และ E85 ปรับลด 0.15 บาท ยกเว้นดีเซลราคาคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 28.86, GSH95 = 21.45, E20 = 19.94, GSH91 = 21.18, E85 = 17.89, ดีเซล = 21.89, HSD-B10 = 18.89, HSD-B20 = 18.64, ดีเซลพรีเมี่ยม = 26.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร