ปริมาณน้ำในโคราชยังวิกฤติ 4 อ่างเก็บน้ำหลักมีน้ำใช้เฉลี่ยแค่ 23% เท่านั้น แม้จะมีฝนตกในพื้นที่แต่น้ำไม่ไหลเข้าอ่างฯ

นครราชสีมา-วันนี้ (6 มีนาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังน่าเป็นห่วง แม้ว่าจะมีฝนตกลงบ้างในพื้นที่ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน แต่กลับไม่มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งของจังหวัด โดยปริมาณน้ำกักเก็บล่าสุด ของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว เหลือน้ำใช้การได้ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 33.24% ขณะที่อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย เหลือน้ำใช้การได้ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 9.67 % ,อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี เหลือน้ำใช้การได้ 29 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 22.22 % และอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี เหลือน้ำใช้การได้ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 21.47 % ขณะที่ 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัด เหลือน้ำใช้การรวม 49 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 16.20 % เท่านั้น จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ที่จะต้องบริหารจัดการอย่างเข้มงวดและรอบคอบ

เมื่อเทียบสภาพน้ำกับปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกัน พบว่า ปริมาตรน้ำใช้การในปีที่แล้วเหลืออยู่ที่ 530 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 45.99% แต่ปีนี้เหลือน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วมากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยเหลือปริมาตรน้ำใช้การแค่ 248 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 21.56% เท่านั้น ซึ่ง 4 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งแต่ต้นปี 2563 มีฝนตกสะสมเฉลี่ยแค่ 1 มิลลิเมตรเท่านั้น หรือคิดเป็น 0% และเมื่อวาน (5มีนาคม 2563) มีฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา แต่น้ำฝนไม่มีไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเลยสักแห่ง ทั้งนี้ ทางจังหวัดฯ ได้เร่งแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นำงบ อปท.มาขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำแล้ว รวมทั้ง เร่งสูบน้ำไปสำรองไว้ผลิตประปาบริโภคอุปโภคในพื้นที่ที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำเร็วๆนี้ ,เป่าล้างบ่อบาดาล และจัดทำฝายประชารัฐ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชีมา ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด และจัดกิจกรรมรวมพลจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยนำคาราวานรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่

#ภัยแล้งโคราช #อ่างเก็บน้ำ #คนโคราช
#แมวเฝ้าบ้าน #catswatchonline