ปลด! ใบกัญชา – กัญชง? ออกจากยาเสพติด เพื่อการแพทย์
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากใบกัญชา – กัญชงได้ สำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพตามวิถีพื้นบ้าน
.
แต่ต้องเป็นใบที่ไม่มียอดหรือช่อดอกติดอยู่ และต้องมาจากต้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย
.
อย. จะเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม และประกาศใช้ต่อไป
.
จากนั้นประชาชนจะสามารถนำกัญชง-กัญชา ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง เช่น
– ใบ ราก ก้าน ใช้ในตำรับยาแผนไทย
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เปลือก แกนลำต้น เส้นใยใช้ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
– สารสกัด ใช้ในอุตสาหกรรมยา
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง เมล็ด หรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง ใช้ในอาหารและเครื่องสำอาง
.
สำหรับการครอบครองนั้น จะต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
.
ย้ำว่า! ยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในทางสันทนาการ โดยสามารถตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ อย.