วิ่งกันจนนาทีสุดท้าย ปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว เมื่อเวลา 17.00 น. ใครใช้สิทธิ์ไม่ทัน จะไปใช้ 24 มี.ค. ไม่ได้…

เวลา 17.00 น. วันที่ 17 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังหมดเวลาการเปิดให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกเขต เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆ แจ้งให้ประชาชนที่มาลงทะเบียนไม่ทันรับทราบว่า ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์เอาไว้ว่า ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิม ดังนั้นจึงต้องแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ไม่ได้ หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน

สำหรับการแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ไม่ได้ ควรแจ้งเหตุก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน โดยขอรับแบบ ส.ส. 28 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

อย่างไรก็ตาม หีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า จะถูกขนส่งมายังบริษัทไปรษณีย์ไทย และจะมีการคัดแยกในวันที่ 18 มี.ค. โดยขั้นตอนของการคัดแยก จะมีการบันทึกภาพและถ่ายทอดเป็นกล้องวงจรปิด ให้สามารถติดตามการคัดแยกได้ตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้น และส่งบัตรไปยังเขตของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รอนับพร้อมกันหลังปิดหีบเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.นี้.

ขอบคุณที่มา ภาพ / ข้อมูล : https://www.thairath.co.th/content/1521680