ผวจ.โคราช เผยภัยแล้งคุกคามแล้ว 38 หมู่บ้าน 8 อำเภอ เร่งอนุมัติงบขุดเจาะน้ำบาดาล และแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือเต็มที่

นครราชสีมา วันนี้ (18 เม.ย. 62) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาว่า จากการสำรวจพบว่าขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งมาว่า มี 38 หมู่บ้าน ใน 17 ตำบล 8 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.เมือง อ.สีคิ้ว อ.สีดา อ.คง อ.โนนสูง อ.ด่านขุนทด อ.วังน้ำเขียว และ อ.ประทาย กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ทางจังหวัดจึงได้ให้หมู่บ้านเหล่านั้นเสนอขอความช่วยเหลือเข้ามา ซึ่งหลายหมู่บ้านก็เสนอของบประมาณในการขุดลอกคลอง แต่ทางจังหวัดก็ต้องขอไว้ก่อน เนื่องจากการขุดลอกคลองคงจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเฉพาะหน้าในปีนี้ได้ โดยสัปดาห์นี้จะอนุมัติงบประมาณให้กับหมู่บ้านที่ร้องขอการขุดเจาะน้ำบาดาลให้ก่อน 16 บ่อ ส่วนหมู่บ้านที่เหลืออีก 22 หมู่บ้าน ที่ไม่สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลได้ ก็จะช่วยใน 2 ทาง คือ ประสาน ปภ.เขต 5 ให้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกล ไปช่วยเหลือสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เก็บไว้ในบ่อหรือสระน้ำสาธารณะ จำนวน 4 หมู่บ้าน ส่วนอีก 18 หมู่บ้าน ได้ประสานหน่วยทหาร ปภ.เขต 5 และ อปท.ในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยระดมรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันทางจังหวัดคาดการณ์ว่าปีนี้จะแล้งนาน จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการสำรวจหมู่บ้านอื่นๆ ที่คาดการณ์ว่าจะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2562 ว่าจะมีกี่หมู่บ้าน เพื่อที่จะได้วางแผนช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า นายวิเชียรฯ กล่าว

ด้านนายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปีนี้ มีหมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด (งบเหลือจ่าย) มาแล้ว 23 หมู่บ้าน จาก 14 ตำบล 8 อำเภอ โดยเป็นงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล 16บ่อ งบประมาณขุดเจาะบ่อละ 235,500 บาท งบสร้างฝายคอนกรีต 2 แห่งๆ ละ 497,000 บาท และโครงการขุดลอกคลองอีก 6 โครงการๆ ละ 1-6 ล้านบาท แล้วแต่ขนาด รวมทั้งหมด 24 โครงการ อนุมัติงบประมาณไปทั้งหมด 18,939,000 บาท นายพรเชษฐ์ฯ กล่าว.

 

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ผวจ.โคราช เผยภัยแล้งคุกคามแล้ว 38 หมู่บ้าน 8 อำเภอ เร่งอนุมัติงบขุดเจาะน้ำบาดาล และแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือเต็มที่ ผวจ.โคราช เผยภัยแล้งคุกคามแล้ว 38 หมู่บ้าน 8 อำเภอ เร่งอนุมัติงบขุดเจาะน้ำบาดาล และแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือเต็มที่ ผวจ.โคราช เผยภัยแล้งคุกคามแล้ว 38 หมู่บ้าน 8 อำเภอ เร่งอนุมัติงบขุดเจาะน้ำบาดาล และแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือเต็มที่ ผวจ.โคราช เผยภัยแล้งคุกคามแล้ว 38 หมู่บ้าน 8 อำเภอ เร่งอนุมัติงบขุดเจาะน้ำบาดาล และแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือเต็มที่ ผวจ.โคราช เผยภัยแล้งคุกคามแล้ว 38 หมู่บ้าน 8 อำเภอ เร่งอนุมัติงบขุดเจาะน้ำบาดาล และแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือเต็มที่