ศบค.เผย ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 33 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้เสียชีวิตรวม 47 ราย

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 18 เม.ย. 2563 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า(ศบค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงข่าวสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า สำหรับประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,733 ราย โดยหายดีและกลับบ้านแล้ว 1,787 ราย และวันนี้ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 50 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1.ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 31 ราย

1.1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 11 ราย

-สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ (กทม.ทั้งหมด ) 11 ราย

1.2 ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า 10 ราย

-คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 2 ราย

-คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย

-สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 1 ราย

-ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้าวสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 2 ราย

-อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ 4 ราย

-บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ราย

1.3 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 10 ราย

2.ผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศ 2 ราย