ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ

นครราชสีมา-เมื่อเวลา 10.40 น. วันนี้( 9 เมษายน 2562 ) ที่พระวิหารหลวง(อุโบสถ) วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พระธรรมวรนายก เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส นำนายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 , พล.ต.ท.พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 , พล.ต.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร ผู้บังคับการมรฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ , จิตอาสาทั้งทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชน ร่วมกันประกอบในพิธีตักน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก

ซึ่งนายวิเชียรฯ เป็นผู้กล่าวคาถาตักน้ำจาก” ขันน้ำสาคร” บรรจุในคันโทเซรามิก ตกแต่งลวดลายสีทอง ความสูง 40 ซม. ขนาดความจุ 4.5 ลิตร น้ำหนัก 2.5 กก. ด้านหน้าประทับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านหลังประทับตราประจำจังหวัด ลำดับต่อมาเป็นพิธีดับเทียนชัยด้วยใบพลู โดยพระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ประธานคณะสงฆ์ 30 รูป ได้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์คาถา ก่อนร่วมกันประกอบพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยพราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน จำนวน 3 แว่น วักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัวเอง 3 ครั้ง ก่อนจะใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้ผู้ร่วมในพิธีเวียนจนครบ 3 รอบ อันสื่อความหมายถึงการนำสิ่งไม่ดีออกจากตัว แล้ววักเอาสิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคลเข้าหาตัว จึงเป็นอันเสร็จพิธี

ซึ่งบรรยากาศในพิธีมหามงคลที่ถือปฏิบัติตามพระราชประเพณีนี้ ได้มีกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 1,000 คนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง สวมหมวกสีฟ้า และผ้าพันคอสีฟ้าพระราชทาน แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงาน ออกเป็น 7 งาน ประกอบด้วยงานรักษาความปลอดภัย และจราจร , งานแพทย์และสาธารณสุข , งานขนส่ง , งานบริการและส่งกำลังบำรุง , งานนิทรรศการและพิธีการ , งานโยธา และงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจัดตั้งโรงานทาน ฟรี ให้บริการแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมมหามงคลสำคัญนี้

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา