ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ

นครราชสีมา-เมื่อเวลา 10.40 น. วันนี้( 9 เมษายน 2562 ) ที่พระวิหารหลวง(อุโบสถ) วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พระธรรมวรนายก เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ   โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส นำนายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 , พล.ต.ท.พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3  , พล.ต.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร ผู้บังคับการมรฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ , จิตอาสาทั้งทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชน ร่วมกันประกอบในพิธีตักน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก

ซึ่งนายวิเชียรฯ เป็นผู้กล่าวคาถาตักน้ำจาก” ขันน้ำสาคร” บรรจุในคันโทเซรามิก ตกแต่งลวดลายสีทอง ความสูง 40 ซม. ขนาดความจุ 4.5 ลิตร น้ำหนัก 2.5 กก. ด้านหน้าประทับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ด้านหลังประทับตราประจำจังหวัด   ลำดับต่อมาเป็นพิธีดับเทียนชัยด้วยใบพลู โดยพระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ประธานคณะสงฆ์ 30 รูป ได้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์คาถา  ก่อนร่วมกันประกอบพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  โดยพราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน จำนวน 3 แว่น  วักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัวเอง 3 ครั้ง ก่อนจะใช้มือขวาโบกควันออก  แล้วส่งต่อให้ผู้ร่วมในพิธีเวียนจนครบ 3 รอบ  อันสื่อความหมายถึงการนำสิ่งไม่ดีออกจากตัว แล้ววักเอาสิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคลเข้าหาตัว   จึงเป็นอันเสร็จพิธี

ซึ่งบรรยากาศในพิธีมหามงคลที่ถือปฏิบัติตามพระราชประเพณีนี้   ได้มีกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 1,000 คนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง สวมหมวกสีฟ้า และผ้าพันคอสีฟ้าพระราชทาน  แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงาน ออกเป็น 7 งาน ประกอบด้วยงานรักษาความปลอดภัย และจราจร , งานแพทย์และสาธารณสุข , งานขนส่ง , งานบริการและส่งกำลังบำรุง , งานนิทรรศการและพิธีการ , งานโยธา และงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจัดตั้งโรงานทาน ฟรี ให้บริการแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมมหามงคลสำคัญนี้

ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ