ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน ในจ.นราธิวาส คึกคัก ล่าสุด ยอดพุ่ง 3.9 หมื่นคน
จ.นราธิวาสเปิดพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทานเดินทางมาลงทะเบียนจิตอาสาฯอย่างเนื่องแน่นตลอดทั้ง 3 วัน มียอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 39,675 คน ด้วยความปลึ้มปิติที่ได้เป็นจิตอาสาฯเราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันนี้ 30 พ.ย.61 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาสได้เปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมีประชาชนจิตอาสาจากหลายพื้นที่เดินทางมาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานที่จังหวัดนราธิวาสอย่างท้วมท้น ยอดรวมทั้ง 3 วันของการเปิดรับลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น 39,675 คน

โดยตลอดทั้ง 3 วันของการเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ได้จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ภายในเขตพระราชฐานชั้นนอก ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จแปรพระราชฐานมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ประชาชนจิตอาสาพระราชทานต่างปลึ้มปิติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นจิตอาสาพระราชทาน และตั้งมั่นในการทำความดี ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยความสมัครสมานสามัคคี