ผ่อนปรนเปิดกิจการความเสี่ยงต่ำ เริ่ม 3 พ.ค.นี้

ศบค.เผยประเภทกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 1 (กิจการที่มีความเสี่ยงต่ำ) ตามมาตรการผ่อนปรนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปกติ เริ่มวันที่ 3 พ.ค.63 โดยแต่ละจังหวัดจะออกประกาศรายละเอียดอ้างอิงตามมาตรการนี้ ซึ่งอาจจะเข้มข้นกว่าที่ ศบค. กำหนด แต่ไม่สามารถใช้มาตรการที่อ่อนหรือเข้มข้นน้อยกว่าได้

.
หลังจากผ่อนปรนให้เปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำแล้ว จะมีการติดตามประเมินผลในอีก 14 วันข้างหน้าว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นอย่างไร หากตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอาจต้องพิจารณาปรับมาตรการต่อไป