นางสาวเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรคชาติพัฒนาได้แถลงข่าวในนามพรรคชาติพัฒนาว่า พรรคชาติพัฒนา ขอแสดงความห่วงใยและความเสียใจต่อสถานะการณ์ พายุโซนร้อน ปาบึก ที่ได้สร้างความเสียหายต่อพี่น้องประชาชน รวมทั้ง บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่างๆ และปัญหาน้ำท่วม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมขอให้เร่งรัดจัดทำแผนฟื้นฟู ให้พี่น้องประชาชนโดยเร็ว

แม้ว่า สถานะการณ์จะเริ่มคลี่คลายลง โดยพายุโซนร้อน ปลาบึก ได้อ่อนกำลังลงเป็น พายุดีเปรสชั่น และเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันแล้ว แต่ผลข้างเคียงยังคงมีอยู่ ก่อให้เกิดภาวะฝนตกหนัก น้ำท่วม ในหลายพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัด และคลื่นในทะเลยังสูง พี่น้องประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวัง ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ที่มีข้อมูลของสถานะการณ์และคำแนะนำในการปฎิบัติ อย่างใก้ลชิด เพื่อลดการสูญเสียให้มากที่สุด คาดการณ์ว่าสถานะการณ์ของพายุและฝนตกหนัก น้ำท่วม คงจะเบาบางลง ใน 2-3 วันนี้ แต่หลังจากนั้นความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะปรากฎภาพให้เห็นชัดว่าจะต้องแก้ไขฟื้นฟูกันต่อไปอย่างไร พรรคชาติพัฒนาขอให้มีการเร่งรัดเตรียมการในการจัดทำแผนฟื้นฟูผลกระทบจากปาบึก โดยเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชน และทรัพย์สินของประชาขน และ ส่วนราชการต่างๆ ที่เสียหายไป เช่น บ้านเรือน ถนนหนทาง เสาไฟฟ้า ต้นไม้ หาดทราย และอื่นๆ เพื่อให้ทุกอย่างกลับคืนสภาพปกติโดยเร็ว เพื่อมิให้กระทบกับการดำรงชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของประเทศ พรรคชาติพัฒนาต้องขอขอบคุณและชมเชยการประสานงานและความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน ที่สามารถทุเลาผลกระทบจากความเสียหายได้มาก และยังแสดงออกถึงประสิทธิภาพในการบริหารเหตุการณ์วิกฤติของประเทศ
และขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน ขอให้สถานะการณ์ต่างๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว.