ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฏร จ.นครสวรรค์ ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ด้วยรอยยิ้ม ความปลื้มปีติ และส่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องทั่วบริเวณ
ขอขอบคุณ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ถึง กองบิน ๔ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ นายทหารราชองครักษ์ กราบบังคมทูลถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถึงวัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม)

ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป (ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย) ทรงกราบ และเสด็จออกจากอุโบสถ
ทรงพระดำเนินไปยังพลับพลาพิธี เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค ต่อไป
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน หน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี โอกาสนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๙ คน อาทิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งสมอง โรคบกพร่องทางการเรียนรู้และการเคลื่อนไหว โรคลิ้นหัวใจรั่ว พิการซ้ำซ้อน เป็นต้น
ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วย ด้วยทรงห่วงใย พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทาน และเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จากนั้น ทรงเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และทรงพระอักษรพระราชทานแก่ประชาชนด้วยว่า “ความจริง ความเข้าใจ ความถูกต้อง จะทำให้เราปฏิรูปถูก เป็นพลังของชาติ” และทรงลงพระปรมาภิไธย
ขอขอบคุณภาพจาก : มติชน , สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์