‘พระองค์ที’ ฉลองพระองค์ชุดไทยราชปะแตน เสด็จเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์ชุดไทยราชประแตน พระภูษาสีแดงโจงกระเบนสีแดง เสด็จเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ทรงวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ พระดำเนินไปยังอาคารเลโก้ ทรงร่วมกิจกรรมต่อเลโก้ จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมายังบริเวณสนามเสือป่า ทอดพระเนตรร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ร้านโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการถนนปลอดภัยอุ่นไอรัก ที่หน้าอาคาร 601 สำนักพระราชวัง และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมายังมัจฉาพาโชค ทรงตักลูกปลาสลากมัจฉาพาโชค ก่อนเสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต