ฮอนด้า มองโอกาสของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ จาก คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย มองอย่างตรงไปตรงมา โอกาสของไทยที่จะก้าวต่อ กับเรื่องยานยนต์ ใน วธอ.Talk 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการ พัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) กล่าวเปิด งานสัมมนาวิขาการ “วธอ.Talk ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19” ว่ามูลนิธิฯ และสถาบัน วธอ.ร่วมกับศิษย์เก่า และวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร วธอ. ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จากภาคธุรกิจ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ โดยได้กำหนดหัวข้อของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ หรือที่เป็นจุดแข็งของ New Normal ในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ช่วง