ครม. เห็นชอบ ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอจะออกประกาศกฎกระทรวง ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง ในวันที่ 4- 7 กรกฎาคม เนื่องจากผ่านสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนมีการเดินทาง จึงยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทาง ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 8กรกฎาคม

นอกจากนี้ อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน ที่จะต้องปรับเพิ่มค่าโดยสาร หลังจากครบกำหนดในวันที่ 2 กรกฎาคม เป็นราคา 17 -42 บาทโดยเพิ่ม 1 บาท ในสถานที่ 1 / 4 / 7 และ 10 เป็นเวลา 24 เดือน ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึง 2 กรกฎาคม 2565 แต่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนคงอัตราค่าโดยสาร ที่ปรับเพิ่มมาให้ จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะเริ่มใช้ อัตราใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2564ทางด่วนมอร์เตอร์เวย์ เปิดฟรีไม่คิดค่าผ่านทาง รับเดินทางหลังเข้มโควิด-19