“มหาดไทย” เปิดยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 รวม 51.4 ล้านคน กรุงเทพฯยอดมากสุด ส่วนระนองน้อยสุด ขณะที่กลุ่มผู้มีสิทธิครั้งแรก 7.3 ล้านคน

กระทรวงมหาดไทย เผยตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มียอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ 51,419,975 คน พบช่วงอายุ 26 – 45 ปี เป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด จำนวน 19,583,472 คน รองลงมาคือช่วงอายุ 46 -60 ปี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 14,444,663 คน ขณะที่ช่วงอายุ 18-25 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม First Vote มีจำนวนผู้ที่มีสิทธิ 7,339,772 คน

ช่วงอายุ 18-25 ปี (First Vote) มีจำนวนผู้มีสิทธิ ชาย 3,737,234 คน หญิง 3,602,538 คน รวม 7,339,772 คน
ช่วงอายุ 26-45 ปี ชาย 9,773,406 คน หญิง 9,810,066 คน รวม 19,583,472 คน
ช่วงอายุ 46-60 ปี ชาย 6,861,279 คน หญิง 7,538,384 คน รวม 14,444,663 คน
และ ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป ชาย 4,429,608 คน หญิง 5,622,460 คน รวม 10,052,068 คน
รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 24,801,527 คน หญิง 26,618,448 คน รวม 51,419,975 คน

จังหวัดที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 1.กรุงเทพมหานคร 4,498,109 คน 2.นครราชสีมา 2,085,776 คน 3.ขอนแก่น 1,445,977 คน 4.อุบลราชธานี 1,440,927 คน และ5.เชียงใหม่ 1,310,244 คน

จังหวัดที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด 1.ระนอง 135,557 คน 2. สมุทรสงคราม 157,754 คน 3.สิงห์บุรี 170,483 คน 4. ตราด 172,807 คน และ 5.แม่ฮ่องสอน 174,345 คน