ยืนยันสถานการณ์น้ำแม่น้ำโกลกยังไม่วิกฤต
ไทยมาเลเซียสัญจรปกติ

อำเภอสุไหงโก-ลก เปิดจุดบริการ”จิตอาสาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก” โดยล่าสุดได้รับการยืนยันสถานการณ์ยังไม่วิกฤต

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ตั้งจุดบริการ “จิตอาสาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก” เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของ และอพยพผู้ประสบภัย ณ ชุมชนท่าประปา ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก วันที่16 ธ.ค.61เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งประมาณ 28เซนติเมตร โดยนายอิสมาแอ ยูนุห์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกกล่าวว่า สถานการณ์ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกขณะนี้มีน้ำล้นเข้ามาบริเวณบ้านเรือนประชาชนชุมชนท่าประปาประมาณ 12 ครัวเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบราว20คน แต่ประชาชนยังใช้ชีวิตกันตามปกติ เนื่องจากทุกครอบครัวได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี โดยส่วนใหญ่ได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นไปอยู่ชั้นบนของบ้านแล้วขณะที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่โรงเรียนเทศบาล4 และโรงเรียนเทศบาล1 ได้เปิดศูนย์ไว้พร้อมรับการอพยพผู้ประสบอุทกภัยโดยสามารถรองรับได้มากกว่า 300 ครัวเรือน แต่ขณะนี้ยืนยันสถานการณ์ยังไม่วิกฤตประชาชนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งการสัญจรทางเรือข้ามไปฝั่งประเทศมาเลเซีย ที่การเดินทางบริเวณด่านรันตูปันยังและพื้นที่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกทางประเทศมาเลเซียยังสามารถเดินทางได้ตามปกติเช่นเดียวกัน