New Normal รพ.ราชบุรี เริ่มโครงการ Telemedicine รักษาทางไกล นำร่อง จักษุแพทย์ ถวาย เป็นพระราชกุศล 93 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช

ระบบดังกลาว เป็นความร่วมมือ ของ รพ.ราชบุรี และ การไฟฟ้าราชบุรี ในการจัดนำเครื่องมือ ในการตรวจตา ที่จะเริ่มให้บริการ กับ พระสงฆ์ และประชาชน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันครบรอบวันประสูติ ของสมเด็จพระสังฆราช 93 พรรษา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.โรงพยาบาลราชบุรี นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี กล่าวว่าโรงพยาบาลได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อัมพโร) ทรงเจริญพรรษาครบรอบ 93 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลทุกปี

โดยปีนี้จัดทำกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพตาของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่บริการขึ้นที่วัดพิกุลทอง และปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเกิดโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งต้องให้บริการแบบ new normal และ social distancing ด้วยการใช้เครื่องมือ application AI (artificial intelligence) ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ในระบบ 4 G ในรูปแบบ real time คือ เครื่องมือ AI ตัวนี้ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตาโดยที่ไม่ต้องใช้หมอเฉพาะทางลงไปตรวจเพียงใช้เครื่องมือตัวนี้ก็จะวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบ AI ส่งภาพมาที่โรงพยาบาลด้วยระบบออนไลน์เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาวิเคราะห์การรักษาต่อไป

เช่นเดียวกับ นายแพทย์ธเนศ ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าแผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชบุรี กล่าวเสริมว่า เครื่องตัวนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาล เช่น อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง หรือหน่วยเครื่องที่ของโรงพยาบาลที่ไหนของประเทศก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ตรวจจอประสาทตาประมวลและวิเคราะห์ส่งผลมาให้คุณหมอที่โรงพยาบาลวินิจฉัยโรคได้ทันทีว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหม มีต้อหินไหม มีต้อกระจกไหม หรือคนไข้มีอาการผิดปกติเร่งด่วนอย่างไร ส่งผลต่อการรักษาได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการรักษาในภาวะวิกฤติโควิด

ด้าน นายสมยศ ปองเสงี่ยม CEO บริษัท นิว อาย จำกัด กล่าวว่า เครื่องตัวนี้ คือ นวัตกรรมจากประเทศไตหวัน โดยวัตถุประสงค์หลักใช้ในเรื่องของการตรวจจอประสาทตา ด้วยระบบ Telemedicine และกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือพร้อมเครื่องวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตาโดยระบบ AI ด้วยเวลาเพียง 1 นาที หรือ 40 วินาที สามารถวิเคราะห์จอประสาทตาได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่ นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์โรงไฟฟ้าราชบุรี กล่าวว่า โรงไฟฟ้าราชบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี

ในพื้นที่ชุมชนซึ่งปีนี้เราจัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการพระธรรมนำสุข ปลุกปลอบใจต้านภัยโควิด” โดยนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยโควิด ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ ทางโรงไฟฟ้าร่วมออกหน่วยกับโรงพยาบาลราชบุรีในการถวายการตรวจตาพระสงฆ์ 100 รูปและประชาชนทั่วไปอีก 100 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 100 ชุด ที่วัดพิกุลทอง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างบ้านเกิดพระองค์ท่านเพียง 5 กม.

“โรงไฟฟ้าราชบุรีร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี จัดกิจกรรมเกี่ยวการรักษาดวงตามาตลอด เพราะโรงไฟฟ้าเป็นเรื่องของความสว่าง ซึ่งเปรียบเสมือนดวงตาก็คือความสว่าง”เขมชาติ กล่าว