รมต.เทวัญ ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 148 ปี แห่งมรณกาล สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) แจกสิ่งของแก่ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงทานวัดระฆังโฆสิตาราม

วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) เวลา 17.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมกิจกรรม “วันครบรอบ 148 ปี แห่งมรณกาล สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)” ณ วัดระฆังโฆสิตาราม แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีศิษยานุศิษย์ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสิ่งของสนับสนุนโรงทานวัดระฆังฯ ตามพระบัญชาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงโปรดให้วัดที่มีศักยภาพจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึง ได้เข้ากราบสักการะพระรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) องค์ใหญ่ จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมกิจกรรมแจกสิ่งของโรงทาน จำนวน 1,000 ชุด ภายในบรรจุข้าวสาร ไข่ไก่สด บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง และน้ำมันพืช เป็นเงินชุดละ 520 บาท

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หรือนามที่นิยมเรียก “สมเด็จโต” “หลวงปู่โต” หรือ “สมเด็จวัดระฆัง” เป็นพระภิกษุมหานิกาย เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ท่านมรณภาพในวันที่ 22 มิถุนายน 2415 ในอายุ 84 ปี และในปีนี้เป็นวันครบรอบ 148 ปี แห่งมรณกาล สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)